BIOGRAFIJA

Rođen  22. januara 1959. godine u Beogradu. Po završetku Akademije likovnih umetnosti u Beogradu, osamdesetih godina, odlazi u Italiju, prvo u Pizu, potom u Viaređo i Modenu, gde se sreće sa radom savremenih italijanksih umetnika (Tansavangardia, Hipermanirizam....) koji su vratili slikarstvo u centar umetničkog interesovanja citirajući iskustva i dela iz prošlosti. Iako se nije uklapao u pomenute pokrete, imao je mnogo dodirnih tačaka sa njima i razvio je osobeni prepoznatljivi stil. Za razliku od italijanskih slikara koji su to bazirali na svojoj prošlosti, Damjan je izvlaćio svoje stilizacije i pojednostavljenja inspirisan fresko slikarstvom i ikonama iz srpske tradicije. Taj izraz je kombinovao sa modernim izrazom pop kulture i uticajima modernih medija.

1989. susreće se sa galeristima iz Firence i Modene (Carini i Catelani), koji su počeli da otkupljuju i izlažu njegove slike.
Po pozivu galerije Katelani, devedeasetih godina seli se u Modenu. U kući galerije Katelani, koja je bila centar okupljanja umetnika  iz Italije, Evrope i sveta, upoznaje umetnike: Hermana Niča, Jana Knapa, članove alternativne grupe Fluksus iz Amerike, grupe Normal iz Nemačke, Nju Vajlds iz Nemačke i većinu modernih italijanski slikara....

Uporedo sa radom u Italiji, Damjan je 1989. godine imao prvu veliku samostalnu izložbu u Beogradu u galeriji - Stara kapetanija, koju je organizovao zajedno sa italijanskim galeristom Karlom Katelanijem.
Iste godine u saradnji sa galerijom Činkveti  iz Verone izlaže prvi put u Stokholmu.

Nakon 1989. godine Damjan izlaže u  kontinuitetu  u Italiji i Evropi, po svim umetničkim sajmovima i u privatnim galerijama.
1992. godine izlaže samostalno u Njujorku u Jugoslovenskom kulturnom centru. Izložba je zatvorena nakon samo dva dana, zbog rata, embarga i raspada Jugoslavije. To je bila ujedno i poslednja izložba u Jugoslovenskom kulturnom centru, a tekst za katalog te izložbe pisao je Danilo Eker, direktor Muzeja moderne umetnosti U Trentu.

1994. godine počinje saradnju sa galerijom iz Venecije – Bunjo i Samueli (Bugnio & Samuelli), koja Damjanu organizuje prvu veliku samostalnu izložbu u Italiji, u Veneciji. Izložba je imala veliku promociju u Veneciji, plakate i katalog za koji je tekst pisala Viktorija Koen, direktor Muzeja moderne umetnosti u Bolonji.
1995. i 1996. godine samostalno izlaže u galeriji Katelani iz Modene i galeriji Bijale i Čeruti iz Verone.
Istih godina.....
1999. godine ponovo izlaže u Srbiji, u Beogradu u salonu Muzeja moderne umetnosti......

2003. godine Damjan ima veliku samostalnu izložbu u Italiji u Palaco Dukale di Revere, u Mantovi, koja je između ostalog značajna i zbog toga što su Damjanovoj izložbi u tom muzeju prethodile velike izložbe modernog kineskog slikarstva, modernog austrijskog slikarstva i savremenih španskih slikara.